Công ty tnhh AN NINH DOANH NGHIỆP (328)
GPKD/MST: 0315479989 – SKHĐT TPHCM 
TRỤ SỞ CHÍNH: 51 NGUYỄN CƯ TRINH, QUẬN 1